آراستگی محیط کار 5S

 

محیط کار شما چگونه محیطی هست ؟ آیا شما در یک محیط آشفته و شلوغ کار میکنید؟ آیا نظم و آراستگی را رعایت میکنید؟
از گذشته آراستگی در همه جوامع به خصوص ایران ما وجود داشته اما به صورت نظامند و روشمند نبوده اولین بار ژاپنی ها در سال 1985 نظام آراستگی را بصورت نظام مند معرفی کردند.
دانشمندان و روانشناسان بررسی کرده اند که اگر فردی با خستگی محیط کار خود را آشفته رها کند فردای آن روز این محیط را ببیند دوباره خستگی دیروز به سراغش می آید.
عبارت ( پنج اس) 5s براساس حرف اپتدای پنج واژه ژاپنی انتخاب شده است .
سازماندهی seiri
پاکیزه سازی seiso
نظم و ترتیب seiton
استاندارد سازی seiton
انضباط shitsuke
با آموزش خصوصی در برکه به کسب و کار خود آراستگی ببخشید و در پایان مدرک معتبر فنی و حرفه ای را دریافت کنید.

 

ثبت نام در دوره‌ی آراستگی محیط کار 5S