خدمات آموزشی

آموزش دوره های مربیگری و مدیریت مهد کودک

افراد زیادی هستند که به دنیای کودکان علاقمند هستند این افراد اشتغال در دنیای کودکان را ترجیح می دهند و از سوی دیگر نیاز جامعه و شرایط اقتصادی سبب شده است که بسیاری از بانوان در کنار خانه داری به شغل دیگری روی آورند به این ترتیب ضرورت شغل مربیگری مهد کودک و یا مدیریت مهد کودک بیش از پیش نمایان میشود.
از وظایف مربی مهد کودک میتوان به نحوه تعامل با دیگران،خلاقیت و نوآوری ،تمایلات اجتماعی،ارزیابی پیشرفت کودکان ،روانشناسی کودک و…. اشاره کرد.

ثبت نام در دوره‌های خدمات آموزشی