عکاسی

رشته های بسیاری در شاخه هنر وجود دارند که طرفداران خاص خود را دارد و یکی از آنها رشته عکاسی است.
حرفه ی عکاسی از گذشته تا به حال برای افراد جامعه جذاب بوده است در گذشته نه چندان دور مردم از دوربین تنها برای ثبت لحضات قشنگ و خاص استفاده میکردند
اما امروزه رشته ی عکاسی به یک حرفه تبدیل شده است .آکادمی برکه با افتخار این امکان را فراهم کرده است تا علاقمندان به عکاسی به صورت غیر حضوری آموزش دیده
و در پایان دوره مدرک فنی حرفه ای را اخذ نمایند.

همراه با اردوی یک روزه  ویژه هنر جویانی که هر دو ترم مقدماتی و پیشرفته را گذرانده باشند.

ثبت نام در دوره عکاسی