🟢پایه چهارم دبستان

کلاس چهارم ابتدایی برای بسیاری از دانش‌آموزان و والدین آن‌ها به عنوان یکی از پایه‌های سخت تحصیلی در نظر گرفته می‌شود. به دلیل تفاوت سطح آموزشی پایۀ چهارم با پایۀ سوم، خیلی از دانش‌آموزان در این پایه دچار افت تحصیلی می‌شوند. اگر این موضوع توسط معلم و واولیای دانش‌آموز به خوبی مدیریت نشود، ممکن است باعث دلسرد شدن او نسبت به مطالعه و یادگیری شود.
در مقاطع قبلی تمرکز بر حفظ کردن و یادآوری دروس بود اما از مقطع چهارم به بعد، دانش‌آموز درگیر سطوح بالاتر یادگیری مانند درک مطلب، تجزیه و تحلیل، حل مسأله و… می‌شود.
علاوه بر این، پایۀ چهارم زمان شروع برخی تغییرات ذهنی، فیزیکی و اجتماعی در دانش‌آموزان است. دانش‌آموزان کلاس چهارم ویژگی‌های فیزیکی، اجتماعی، زبانی و شناختی خاص خود را دارند. با توجه به این موارد، روش تدریس چهارم ابتدایی نیز باید متناسب با همین ویژگی‌ها در نظر گرفته شود.
آکادمی برکه برای دانش آموزان چهارم ابتدایی با توجه به دشواری دروس پایه چهارم دوره‌های تقویتی خصوصی را با حضور معلمان مجرب برگزار می‌کند