🟢پایه یازدهم متوسطه دوم

پایه یازدهم متوسطه دوم یک پایه میان دوره ای مهم محسوب میشود زیرا دانش آموزان پس از اتمام این پایه وارد پایه آخر خود می شوند در نتیجه برای دانش آموز خیلی مهمه که مطالب این پایه را به خوبی یادبگیرد.
پایه یازدهم متوسطه دوم شامل سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی می باشد که هر دانش آموز طبق رشته ی انتخابی در سال گذشته یعنی سال دهم، وارد رشته خود در پایه یازدهم می شود.
آموزش مجازی دروس با وجود دبیران با سابقه و امکان تعامل با آنها
کلاس های رفع اشکال دروس تخصصی برای دانش آموزان پایه یازدهم
در آکادمی برکه