پیش دبستان برکه

🟥اهداف و برنامه های یادگیری پیش دبستان برکه اهداف یازده گانه ارائه شده در راهنمای برنامه درسی دوره پیش دبستان به شرح زیر می باشد : 1-شناخت فرهنگ و نشانه های دینی 2-پرورش حواس ومهارت استفاده از آن 3-توجه به محافظت اندام ها (بهداشتی ، ایمنی ، تغذیه ای ) 4-شناخت محیط زیست و توجه به زیبایی ها و حفظ آن 5- درک مفاهیم اساسی علوم و ریاضی 6- شناخت محیط، مقررات و قوانین اجتماعی و توسعه روابط اجتماعی 7-توجه به فرهنگ و نشانه های میهنی و حفظ آن 8-توسعه توانایی های جسمی – حرکتی و هما هنگی بین حرکات و اندام ها 9-پرورش مهارت های زبان 10-پرورش ذوق هنری و درک زیبایی ها 11-توسعه توانایی های ذهنی و پرورش مهارت های زندگی (افزایش قدرت تمرکز ، توانایی حل مساله و تصمیم گیری ،خلاقیت و اعتمادبه نفس )