🟢پایه سوم دبستان

پایه سوم ابتدایی آخرین سال از دوره اول ابتدایی (سه سال اول ) است و مباحث بنیادی تری در دروس مختلف را به دانش آموزان آموزش می دهد. مباحثی مثل جدول ضرب و کسرها در این پایه به دانش آموزان آموزش داده خواهد شد و یادگیری دقیق این دروس، زیر بنای پیشرفت در سال های دیگر را شکل می دهد. پرسش اصلی این جاست که بهترین روش مطالعه دروس سوم ابتدایی چیست؟ چگونه می توان دانش آموز سوم ابتدایی را با تسلط کامل روی دروس به سمت دوره دوم ابتدایی هدایت کرد؟
آکادمی برکه با معلمان مجرب و متعهد و آموزش‌های تخصصی بستری حرفه‌ای برای دانش‌آموزان سوم ابتدایی فراهم کرده است.